Neuropszichológia

Neuropszichológia

Szerző: Neurológiai Központ | Módosítva: 2024.05.21 15:40

A neuropszichológia olyan határterületi tudományág, amely az agyi struktúrák és a pszichés folyamatok közötti összefüggésekkel foglalkozik. Fő ágai a kísérleti és kognitív neuropszichológia, a fejlődés neuropszichológia és az alkalmazott neuropszichológia.

Tartalom

Mit jelent a neuropszichológia?

Mivel foglalkozik a neuropszichológus?

Milyen módon járul hozzá a neuropszichológia az emberi viselkedés és mentális folyamatok jobb megértéséhez?

Neuropszichológia: mit jelent a neuropszichológiai vizsgálat?

Neuropszichológia: hogyan történik a tesztelés?

Hogyan segíthet a neuropszichológia az agyi sérülésekkel vagy károsodásokkal élő emberek rehabilitációjában és életminőségének javításában? 

Mit jelent a neuropszichológia?

A neuropszichológia az 1900-as évek közepétől, a kognitív forradalom idején kezdett el jelentős szerepet játszani az idegtudományban. Azonban történeti gyökerei sokkal régebbre nyúlnak vissza, egészen az ókorig. Már Hippokratész, az ókori görög orvos feltételezte a viselkedés és az agy közötti kapcsolatot. A felvilágosodás korában pedig René Descartes, a francia polihisztor foglalkozott a test és elme kapcsolatának kérdéseivel.

A neuropszichológia általánosságban az agy és a pszichés folyamatok közötti összefüggésekkel foglalkozó tudományterület. A neuropszichológia szorosan kapcsolódik mind a pszichológiához, mind pedig az idegtudományokhoz. Alapvetően az agy működésének mélyebb megértésére törekszik, ez pedig fokozottan igaz a viselkedési és mentális folyamatokra. Továbbá fontos szerepe van a neurológiai és pszichiátriai betegségek diagnosztizálásában, illetve kezelésében is.

A neuropszichológia tehát az agy és az idegrendszer működését vizsgálja a viselkedés és a mentális folyamatok szempontjából. Ez az interdiszciplináris terület ötvözi a neurológia és a pszichológia módszereit és elméleteit annak érdekében, hogy jobban megértsük az agy és a viselkedés közötti összefüggéseket. A neuropszichológiai vizsgálatok segítenek az agyi károsodások diagnosztizálásában és kezelésében, valamint az agy működésének megértésében az egészséges egyénekben.

Cikkek melyeket mindenképpen olvasson el!

Mivel foglalkozik a neuropszichológus?

A neuropszichológus, vagyis a neuropszichológia szakembere elsősorban agykárosodást szenvedett betegekkel és rehabilitációjukkal foglalkozik.

A neuropszichológia a  memória, a beszéd, az észlelés és a figyelem folyamatait vizsgálja többek között, valamint azonosítja az ép és a károsodott kognitív részfolyamatokat és egyénre szabott terápiát dolgoz ki a neuropszichológiai tünetek enyhítésére.

A neuropszichológia területén dolgozó szakemberek az agy működését vizsgálják, különös tekintettel a viselkedésre és a mentális folyamatokra. A feladatkörük magában foglalhatja:

 • Klinikai értékelés: A neuropszichológia szakemberei segítenek az agyi sérülések, betegségek vagy zavarok diagnosztizálásában és értékelésében. Ehhez neuropszichológiai teszteket és értékelési módszereket használnak.
 • Rehabilitáció: Amennyiben valaki agyi sérülést szenvedett vagy más agyi problémákkal küzd, a neuropszichológia segíthet a rehabilitációs folyamatban. Ez magában foglalhatja a kognitív tréningeket, viselkedésterápiát és más intervenciókat.
 • Kutatás: Sok neuropszichológus kutatja az agy működését, különös tekintettel az agyi zavarokra, tanulásra, memóriára és más mentális folyamatokra.
 • Tanácsadás: Neuropszichológusok tanácsot adhatnak a pácienseknek, családoknak vagy más szakembereknek az agy és a viselkedés közötti kapcsolatokról, valamint az agyi problémák kezeléséről.

Összességében a neuropszichológia területén dolgozók olyan szakemberek, akik az agy és a viselkedés közötti kapcsolatokat vizsgálják, és segítenek az embereknek megérteni és kezelni az agyi problémákat vagy károsodásokat.

Mikor beszélhetünk agykárosodás kialakulásáról?

Agykárosodás alakulhat ki baleset vagy betegségek esetén – mint például stroke, tumor. Ezek hatására kognitív, emocionális, motivációs, viselkedéses és szociális zavarok jelenhetnek meg.

További területek, ahol neuropszichológus segítsége szükséges

A neuropszichológus  segíthet azokban a helyzetekben is, amikor egy személy képesség- és állapotváltozásait az agy funkcionális vagy működésbeli változásai okozzák, de ezek nem balesetből vagy betegségből erednek, hanem az életkor előrehaladtával jelennek meg. Ilyenek lehetnek például, amikor változás észlelhető a kognitív funkciókban – mint az emlékezetben, figyelemben és gondolkodásban.  Ezek a változások az agy működésének életkorhoz köthető minőségi változásaival függenek össze, de nem utalnak kóros állapotra.

Kapcsolódó cikkünk

Hogyan segíthet a neuropszichológus stroke után és demencia esetén?

Stroke után a páciens hirtelen szembesül a képességei hanyatlásával, elvesztésével, míg a progresszív lefolyású demencia esetén, a kép fokozatosan bontakozik ki. Mindkét helyzetnek megvan a maga nehézsége, megpróbáltatást jelent a betegnek és ...

Milyen módon járul hozzá a neuropszichológia az emberi viselkedés és mentális folyamatok jobb megértéséhez?

A neuropszichológia jelentősen hozzájárul az emberi viselkedés és mentális folyamatok jobb megértéséhez többféle módon:

 • Agyi struktúrák és funkciók vizsgálata: A neuropszichológia területén végzett kutatások segítenek feltárni az agyi struktúrák és funkciók kapcsolatát a viselkedés és a mentális folyamatokkal. Az agyi képalkotási technikák, például az MRI vagy a PET, lehetővé teszik a kutatók számára, hogy megfigyeljék az agy működését különböző feladatok és állapotok során, ami hozzájárul az emberi viselkedés és mentális folyamatok jobb megértéséhez.
 • Károsodások és zavarok vizsgálata: A neuropszichológia területén végzett kutatások segítenek az agyi károsodások és zavarok megértésében, például az Alzheimer-kór, a stroke vagy a trauma következtében kialakuló agyi elváltozások. Az ilyen károsodások hatásainak tanulmányozása segít az agy működésének megértésében, valamint az emberi viselkedés és mentális folyamatok megváltozásainak előrejelzésében és kezelésében.
 • Kognitív és neuropszichológiai tesztek: A neuropszichológia tudományában alkalmazott tesztek és értékelések lehetővé teszik a kutatók és klinikusok számára, hogy objektíven mérjék és értékeljék az egyének kognitív funkcióit és mentális állapotát. Ezek a tesztek segítenek az agyi működés különböző aspektusainak feltárásában és az egyének mentális egészségének értékelésében.
 • Tanulmányok a normális agyműködésről: A neuropszichológia területén végzett kutatások nemcsak az agyi károsodásokra és zavarokra összpontosítanak, hanem arra is, hogy megértsék a normális agyműködést. Ezek a tanulmányok segítenek az agy működésének alapvető mechanizmusainak megértésében, beleértve az emlékezés, az észlelés, a figyelem és más kognitív folyamatokat.
 • Integrált megközelítés: A neuropszichológia integrálja a neurológia és a pszichológia megközelítéseit, hogy átfogóbb képet kapjon az agy és a viselkedés közötti összefüggésekről. Ez lehetővé teszi az emberi viselkedés és mentális folyamatok sokoldalúbb és mélyebb megértését.

Ezek az összetevők együttesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a neuropszichológia hatalmas mértékben hozzájáruljon az emberi viselkedés és mentális folyamatok jobb megértéséhez, ami számos területen, például a klinikai gyakorlatban, az oktatásban és a kutatásban hasznos.

Neuropszichológia: mit jelent a neuropszichológiai vizsgálat?

A neuropszichológia szakterületén végzett vizsgálat minden esetben az érintettel történő beszélgetéssel kezdődik. A Neuropszichológia - Neurológiai Központbeszélgetés folyamán tisztázni kell a panaszokat, melyek alapján kitűzhető a vizsgálat célja és a tesztelés menete.

Legfontosabb tevékenységek:

 • a károsodott és az épen maradt kognitív funkciók minél pontosabb feltérképezése
 • az érintett személy megsegítése – élet önálló folytatása a legjobb minőségben
 • a károsodott kognitív funkciók reorganizációjának támogatása
 • érintett funkciók fejlesztése és az épen maradt képességekre épülő kompenzációs stratégiák elősegítése
 • önismeret fejlesztése
  • a megváltozott képességek tudatosítása
  • a betegség és a veszteségek feldolgozása
  • megküzdési képesség erősítése
  • másodlagos pszichés problémák prevenciója és kezelése
  • a beteg és a hozzátartozó családtag/családtagok edukációja

Fontos!

A neuropszichológiai vizsgálatra jellemzően nem elegendő 1-2 találkozás, mivel egy előzetes szűrővizsgálat, felszíni tájékozódás nem elegendő a terápiás teendők és a szakértői kérdések megválaszolására. A keresztmetszeti neuropszichológiai vizsgálat, amely egy adott időpillanatban történő képesség, funkcionális állapot illetve működés neuropszichológiai eszközökkel történő meghatározása, minimum 3-5 alkalmat vesz igénybe.

A neuropszichológia vizsgálata és a terápia időben nem különül el egymástól, hanem szétválaszthatatlan, egységes folyamat.

Neuropszichológia: hogyan történik a tesztelés?

A neuropszichológia szakirányában végzett tesztelés abban segíthet, hogy objektív adatokhoz jussunk a vizsgált kognitív funkciók vonatkozásában. Legfontosabb feladata mégis az, hogy a beteg pontosabb képet kapjon saját képességeiről, azok lehetséges hiányosságairól és erősségeiről. 

A neuropszichológia tesztelése számos kognitív funkcióra kiterjed (észlelés, beszéd, emlékezet, figyelem, tervezési készség, stb.), fontos ezek részletes elemzése.

A leggyakrabban használt neuropszichológiai tesztek és feladatok:

 • demencia szűrőtesztek
 • alapvető vizuális észlelés
 • figyelem
 • gátlás, váltás
 • exekutív funkciók
 • absztrakció vizsgálat
 • munkamemória
 • emlékezet vizsgálata
 • praxis vizsgálata
 • komplex ábrák
 • nyelvi funkciók vizsgálata

A tesztek egy része papír-ceruza alapú, de vannak feladatok, melyek szóban vagy számítógépen zajlanak.

A neuropszichológia tesztjei kiértékelésekor a neuropszichológus feltérképezi az adott funkció épségét vagy károsodását. Amennyiben igazolt a kognitív képességek romlása, a neuropszichológiai terápia irányulhat az érintett készségek fejlesztésére, kompenzációjára illetve a károsodással való együttélésre.

Hogyan segíthet a neuropszichológia az agyi sérülésekkel vagy károsodásokkal élő emberek rehabilitációjában és életminőségének javításában?

A neuropszichológia fontos szerepet játszik az agyi sérülésekkel vagy károsodásokkal élő emberek rehabilitációjában és életminőségének javításában több módon is:

 • Értékelés és diagnózis: Neuropszichológiai értékelések során a neuropszichológusok fel tudják mérni az agyi sérülések vagy károsodások okozta kognitív és viselkedési problémákat. Ez lehetővé teszi számukra, hogy pontos diagnózist állítsanak fel és megértsék az egyének erősségeit és gyengeségeit.
 • Kognitív rehabilitáció: A neuropszichológusok kognitív rehabilitációs programokat terveznek és vezetnek, amelyek segítenek az egyéneknek abban, hogy fejlesszék kognitív funkcióikat, például a memóriát, a figyelmet, az észlelést és a problémamegoldást. Ezek a programok gyakran egyéni igényekre szabottak, hogy a legjobban illeszkedjenek az egyén szükségleteihez és képességeihez.
 • Viselkedési intervenciók: Neuropszichológusok segítenek az érintetteknek megérteni és kezelni az agyi sérülések által okozott viselkedési problémákat, például az ingerlékenységet, a hangulatingadozásokat vagy az impulzív viselkedést. Ez magában foglalhat viselkedési terápiát, érzelmi szabályozási technikákat és konfliktuskezelési stratégiákat.
 • Életminőség javítása: A neuropszichológia során az intervenciók célja az életminőség javítása azáltal, hogy segítenek a pácienseknek visszatérni a mindennapi tevékenységeikhez és szerepeikhez. Így a neuropszichológia lehetővé teszi számukra, hogy hatékonyabban kezeljék az élet kihívásait és élvezzék a teljes életet.

Összességében a neuropszichológia komplex megközelítéseket kínál az agyi sérülésekkel vagy károsodásokkal élő emberek rehabilitációjában és életminőségének javításában, figyelembe véve az egyén egyedi szükségleteit és körülményeit.

Téma szakértője

 • Vincze Judit

 • Szakterületek:
  • Neuropszichológus
 • Specialitások:

  Neuropszichológiai tesztek és feladatok

  • Demencia szűrőtesztek
  • Absztrakció vizsgálata
  • Alapvető vizuális észlelés
  • Munkamemória
  • Emlékezet vizsgálata
  • Praxis vizsgálata
  • Exekutív funkciók
  • Nyelvi funkciók vizsgálata
  • Ellátás 16 éves kortól

  Mentális állapotfelmérés és neuropszichológiai terápia  

  • Organikus agyi betegségek neuropszichológiai vizsgálata,  mentális állapot felmérése és problémák kezelése (figyelem, emlékezet, gondolkodás, érzelemszabályozás stb.)
  • Kognitív képességek rehabilitációja, kompenzációs technikák kialakítása

  Gyermekeknek:

  • Tanulási problémák okainak felderítése, terápiája
  • Specifikus tanulási zavarok vizsgálata
  • Kognitív funkciók fejlettségének felmérése 

  Rendelés típusa:

  • Személyes, rendelői vizit

Hírek

A memóriavesztés okai az Alzheimer-kóron kívül

A memóriavesztés okai az Alzheimer-kóron kívül

A romló memóriáról, a súlyos kognitív leépülésről szinte mindenkinek a demencia, és annak leggyakoribb típusa, az Alzheimer-kór jut eszébe, holott ezen kívül is vannak okok, amelyek átmeneti vagy végleges memóriavesztéshez vezethetnek. Ezekről készített összegzést dr. Gács ...
A demencia és a stroke közös tőről fakad?

A demencia és a stroke közös tőről fakad?

Al Capona, Semmelweis Ignác, Ady Endre és Nietzsche – ki gondolná, hogy e híres személyek közt a kapocs éppen a demencia? A demencia az az elbutulásnak is nevezett  a tünetcsoport, amelyet számos ok válthat ki, és az elmúlt évszázadok folyamán változott a tényleges oka, a leggyakoribb oka, illetve a ...
Nem vált be a migrénre rendelt gyógyszer? A Botox segíthet!

Nem vált be a migrénre rendelt gyógyszer? A Botox segíthet!

A migrén egy nagyon nehezen kibírható fejfájástípus, amely a páciens egész életére rányomhatja a bélyegét. Ezért aztán nagy csalódást jelenthet, ha a rendelt gyógyszerek nem úgy hatnak, ahogyan az remélhető volt, esetleg a mellékhatásaik miatt nem komfortos szedni azokat. Dr. Simon ...

SPECIALIZÁLT KÖZPONTOK